Zoek
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.humanresourceslab.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Human Resources Lab streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Human Resources Lab niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie en productaanbod (zoals templates) kunnen geen rechten worden ontleend. Human Resources Lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, de website of het producten aanbod (zoals templates) en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Human Resources Lab en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Human Resources Lab garandeert niet dat e-mails die aan Human Resources Lab worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Human Resources Lab te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Human Resources Lab heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Human Resources Lab aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Human Resources Lab zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Human Resources Lab daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Toeschrijving

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Human Resources Lab | Judith Taanman

Bel Ons of laat een bericht achter

Bericht achterlaten? Dat kan!

Laat mij al je uitdagingen en vragen weten. Ik help je graag op jouw reis naar jouw persoonlijke groei en die van jouw organisatie!